Bråckkirurgi

Vad är bråck?

Kroppen hålls ihop med alla delar på sin plats med hinnor av bandväv. Det kallas för bråck när svaghet eller hål i en sådan skiljevägg gör att vävnad kan tränga sig från sin tilldelade plats till en annan. Det finns många olika sorters bråck, men när det pratas om bråck menas oftast bukväggsbråck (abdominal wall hernia). Det är när vävnad som skall ligge inuti bukhålan (oftast fett eller tarmar) tränger sig ut genom bukväggen.

Bukväggsbråck

Ljumskbråck utgör största delen av alla bråck. Ljumsken är ett av naturen svagt ställe där kärl och sädesledare går ut genom bukväggen till testiklarna. Det förekommer även hos kvinnor men är inte lika vanligt.
Femoralbråck finns också i ljumsken men går på djupet ner till låret, längs de stora blodkärlen som är på väg till benen. Detta bråck är relativt vanligt hos kvinnor.
Navelbråck är vanligt hos både kvinnor och män. Naveln är ett utsatt ställe eftersom det är här kärlen från moderkakan går in genom bukväggen under fostertiden.
Epigastrikabråck är också vanligt hos båda könen och kan förekomma var som helst i medellinjen ovan naveln.
Ärrbråck kan uppstå efter alla operationer. Riskerna blir större om det uppstått komplikationer som t.ex. infektion och blödning samt vid vissa sjukdomar och mediciner. Ett väl läkt operationsärr blir dessutom aldrig lika starkt som bukväggen var före operationen.
Andra bukväggsbråck
Det finns ett antal andra sällsynta sorter av bukväggsbråck, så som spigelibråck och oburatoriebråck.

Information från Vårdguiden 1177

Ljumskbråck

Navelbråck

Ärrbråck

Bråckkirurgi

Principerna vid bråckkirurgi är enkla. Bråcket läggs på plats och området repareras och förstärks med ett nät. Bråcknät är gjorda av syntetmaterial (oftast polypropylene) och sitter kvar under resten av livet. Små navelbråck kan ofta repareras med en enkel sutur utan nät, vilket är ett enklare ingrepp med mindre risker och snabbare återhämtning. Flesta bråckoperationer görs som dagkirurgi, dvs. man åker hem senare samma dag. Innan du kan åka hem vill vi dock se att du mår bra och kan ta dig ur sängen och promenera utan större problem, samt kasta vatten.

Öppen operation eller titthålsoperation?
Det finns för- och nackdelar med båda metoderna. Vid ljumskbråck är fördelen med titthålsoperation mindre smärtor och snabbare återhämtning, vilket även möjliggör att båda sidor kan repareras samtidigt. Titthålsoperation är också att föredra vid femoralbråck eller misstänker härom (särskilt kvinnor) eller vid återfall av bråck efter tidigare öppen operation. Fördelar med öppen operation är att risken för återfall av bråck är lite lägre, samt att det går att utföra operationen i lokalbedövning (vid önskemål eller när det är medicinskt nödvändigt).

Risker:
Det finns inga operationer där det inte finns risk komplikationer, oavsett hur erfaren, skicklig och försiktig kirurgen är. Som vid alla andra operationer finns en låg risk för t.ex. blödning, sårinfektion, blodproppar och lunginflammation. Efter en bråckoperation finns även risk för smärtor eller främmande kropps-känsla i området för nätet och för domningar i huden. Det finns också risk för ett återfall, dvs att ett nytt bråck bildas någon gång i framtiden.

Uppföljning

Efter bråckkirurgi brukar de allra flesta hämta sig väl och därför behövs ingen rutinmässig uppföljning. Du får råd angående smärtstillning och skötsel av operationssåren. De flesta behöver endast kortare sjukskrivning, vissa bara ett par dagar och upp till 2-3 veckor för de som arbetar med tungt, fysiskt arbete.

Om det uppstår problem eller om du har några funderingar efteråt, så är du välkommen att kontakta oss (dygnet runt om något skulle hända första tiden efter operationen). Vid behov så bokar vi ett kostnadsfritt återbesök för bedömning.

Det finns alltid en liten risk att reparationen inte håller för evigt och det utvecklas nytt bråck. Vi skulle gärna vilja lämna en fullständig garanti men tyvärr är det omöjligt, oavsett hur noggrant operationen utförs.

Kirurgicentrum Skåne

Org.nr: 559212-0900
Bankgiro: 5359-1871
Swish: 123 673 74 31
Innehar F-skattebevis

 

På uppdrag av Region Skåne

Erfaren personal

Du är i trygga händer hos oss

Korta väntetider

Få vård när du behöver den

Förmånliga priser

Inga onödiga kostnader