Bråckoperation

Vad är ett bråck

Människokroppen är uppdelad i anatomiska fack där skiljeväggar av bindväv håller alla organ hålls på sin rätta plats. Ett bråck uppstår när svaghet i bindväven leder till att vävnad kan förflytta sig till fel plats.

Vissa ställen i kroppen är svagare än andra och här är det vanligare med bråck, t.ex. i ljumsken, naveln och övre medellinjen. Det är också vanligt att det kan bildas ett bråck i ett tidigare operationsärr, s.k. ärrbråck. Det finns många andra olika typer av bråck.

Bråckinnehållet består oftast av fett men kan även innehålla tarm eller andra organ. Ofta har man inga symptom av sitt bråck och då är det i många fall inte nödvändigt med operation. Det kan hända att bråckinnehållet blir inklämt, dvs fastnar och svullnar så att blodtillförseln stryps. Risken för inklämning är låg och man har oftast ett antal timmar på sig att åka in till sjukhuset även om det skulle hända. Således behöver man inte operera ett bråck bara för att det finns.

Bukväggsbråck

Ljumskbråck

 • Inguinalbråck
  Inguinalbråck är en vanlig åkomma och utgör majoriteten av alla bråck. Ljumsken är ett naturligt svagt ställe där kärl och sädesledare passerar bukväggen på väg till testiklarna. Inguinalbråck är av denna anledning betydligt vanligare hos män. Det är dock inte helt ovanligt hos kvinnor.
 • Femoralbråck
  Femoralbråck uppstår också i ljumsken men sträcker sig djupare och ner till låret. Femoralbråck är vanligare hos kvinnor än män. Femoralbråck är benägna att bli inklämda och det finns således oftast anledning att planera för en operation.

Bukväggsbråck

 • Navelbråck
  Navelbråck är vanligt hos både kvinnor och män. Naveln är ett svagt område eftersom det är här kärlen från moderkakan passerar bukväggen under fostertiden.
 • Epigastricabråck
  Epigastricabråck är ganska vanligt hos båda kvinnor och män och återfinns var som helst i medellinjen ovan naveln.
 • Ärrbråck
  Ärrbråck uppstår när bindväven brister i ett tidigare operationsärr. Risken att utveckla ärrbråck är större om det uppstått andra komplikationer så som infektion eller blödning. Även vissa sjukdomar eller mediciner ökar risken för ärrbråck men oftast finns dock ingen tydlig orsak.
 • Andra bukväggsbråck
  Det finns ett antal andra typer av bukväggsbråck som är sällsynta, t.ex. spigelibråck och oburatoriebråck.

bild från Kirurgicentrum

Operation för bråck

Principerna vid bråckkirurgi är enkla. Bråcket läggs på plats och hålet repareras, ibland med nätförstärkning. Små navel- och epigastricabråck repareras utan nät. När bråcköppningen är större än 1-1,5 cm förstärks hålet med ett nät som är gjort av syntetmaterial. Nätet växer fast och blir som en armering som sitter kvar under resten av livet. De flesta bråckoperationer görs som dagkirurgi men man kan behöva stanna kvar på kliniken över natten när det gäller större bråckoperationer eller av medicinska skäl.

Öppen operation eller titthålsoperation?

Det finns för- och nackdelar med båda metoderna. Fördelen med titthålsoperation för ljumskbråck är mindre smärtor och snabbare återhämtning, vilket även möjliggör att båda sidor kan repareras samtidigt. Titthålsoperation är också att föredra hos kvinnor pga större risk för femoralbråck (se ovan). Öppen operation är att föredra vid mycket stora bråck. Det går att utföra en öppen bråckoperationen i lokalbedövning men eftersom modern narkos har blivit mycket säker är det nästan alltid att föredra att utföra operationen i narkos, oavsett ålder och underliggande sjukdomar.

Risker

Alla operationer innebär en viss risk för komplikationer, oavsett alla försiktighetsåtgärder. Den vanligaste komplikationerna är blödning och infektion. Dessa går oftast att bota med enkla åtgärder. Det finns även en låg risk för t.ex. blodproppar och lunginflammation. Efter en bråckoperation finns risk för domningar eller främmande-kropps känsla i området och i värsta fall kroniska smärtor. Det finns också en liten risk för att ett nytt bråck bildas någon gång i framtiden, upp till 2% enligt studier.

Uppföljning

Efter en bråckoperation brukar de flesta hämta sig på några dagar upp till ett par veckor. Kontorsarbetare behöver oftast några dagars sjukskrivning och de som har ett tungt arbete upp till 2-3 veckor. Du kommer att få ett återbesök några veckor efter operationen och du får även ett telefonnummer som du kan ringa dygnet runt i fall det skulle uppstå akuta problem.

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss!

Kontakta oss

Senast uppdaterad: 8 juli 2024 kl. 09:53:42

Granskad av: Thordur Bjarnason, Överläkare, Dr Med, specialistläkare i kirurgi, medicinskt ansvarig