Prislista

Priser – Konsultation

Telefonkonsultation hos sjuksköterska eller kirurgGratis
Mottagningsbesök hos kirurg

– Egenremiss

300 kr

– Remiss från vårdgivare i Region Skåne

100 kr

– Vid privatfinansierad operation

Ingår

Priser – Kirurgi

Navel- och epigastrikabråck
Öppen operation (med nät)24 900 kr
Titthålsoperation33 900 kr
Gallstenar
Kolecystektomi med titthålsteknik33 900 kr
 Ärrbråck
Öppen operationfrån 24 900 kr
Titthålsoperationfrån 33 900 kr
Övervikt
Gastric bypass eller gastric sleeve74 900 kr
Ljumskbråck
Öppen eller titthålsoperation28 900 kr
Titthålsoperation, båda sidor samtidigt33 900 kr
Reflux
Titthålsoperation för reflux (fundoplication)65 900 kr

Finansiering

En operation hos en privat vårdgivare kan finansieras på olika sätt.

• Sjukvårdsförsäkring
Om du har sjukvårdsförsäkring så täcker den sannolikt både bråck- och galloperationer men inte överviktskirurgi. Kirurgicentrum Skåne har avtal med ett antal försäkringsbolag. Eftersom all bedömning och behandling måste i förväg godkännas av försäkringsbolaget, behöver du kontakta ditt försäkringsbolag innan du bokar tid hos oss.

• Vårdgaranti
Vårdgarantin innebär att du har rätt till specialistvård inom 90 dagar. I själva verket betyder det att du har rätt till specialistbedöming inom 90 dagar och härefter åtgärd inom ytterligare 90 dagar. Om den offentliga vården inte kan uppfylla dessa villkor har du rätt att söka vård hos en vårdgivare som kan, på bekostnad av Landstinget. Kirurgicentrum Skåne har ett vårdgarantiavtal med Region Skåne som även är öppet för alla landsting i Sverige. Om du säger till på din vårdcentral eller kirurgmottagning att du önskar hävda vårdgarantin kommer ditt önskemål skickas till en koordinator som meddelar om du har rätt till vårdgaranti. Du kommer att få information om de vårdgivare som kan erbjuda vård inom ramen av vårdgarantin och kan själv bestämma vilken du väljer, alternativt kan du redan från början önska operation på Kirurgicentrum Skåne.

• Egen finansiering
För överviktskirurgi gäller stränga kriterier för att vara berättigad en landstingsfinansierad operation. Om dessa inte uppfylls behöver du själv bekosta operationen. För bråck- och gallkirurgi har alla rätt till offentligt finansierad vård. Det kan dock finnas omständigheter där det är värt att själv finansiera operationen, t.ex om man önskar den valfriheten att själv kunna välja operatör, operationsmetod och när man vill bli opererad.

För de som önskar finansiera sin operation med lån finns olika alternativ. Vi har ett samarbete med Medical Finance som erbjuder förmånliga lånevillkor. Kontakta Medical Finance direkt på deras hemsida.

• Bruttolöneavdrag
Bruttolöneavdrag är inte längre ett fördelaktigt alternativ eftersom privatfinansierad sjukvård numera inte räknas som skattefri förmån.

Hur kan vi erbjuda lägre priser?

Man får vad man betalar för, eller hur? Hur är det då möjligt att erbjuda ett förmånligt pris och samtidigt garantera kirurgi av hög kvalité och ett bra omändertagande? 

Priset för en operation är högt eftersom det krävs väldigt mycket resurser i form av personal, lokaler, utrustning, material m.m. Detta gäller även inom den offentliga vården, men det får man vanligtvis inte reda på.

Vi koncentrerar oss på målinriktad vård utan onödiga kostnader till förmånliga priser. Vi är en självständig klinik och har inget moderbolag eller externa investerare som kräver lönsamhet. Vi samarbetar med andra kliniker avseende lokaler, utrustning och administration. Vi planerar verksamheten på Kirurgicentrum Skåne så att vi står aldrig med tomma operationssalar och sysslolös personal. Vi koncentrerar oss på högkvalitativ kirurgi med personlig service utan onödig kostnad för våra kunder. Har du några frågor och funderingar kring priser eller betalning? Tveka inte på att kontakta oss!

Kirurgicentrum Skåne

Org.nr: 559212-0900
Bankgiro: 5359-1871
Swish: 123 673 74 31
Innehar F-skattebevis

 

På uppdrag av Region Skåne

Erfaren personal

Du är i trygga händer hos oss

Korta väntetider

Få vård när du behöver den

Förmånliga priser

Inga onödiga kostnader