Hero image

Gastric Sleeve Malmö

Gå ner i vikt med gastric sleeve operation i Malmö

Funderar du på att göra en överviktsoperation, eller mer specifikt en gastric sleeve? Om så är fallet är du inte ensam. Gastric sleeve kirurgi är en av de vanligaste typerna av viktminskningsoperationer i Malmö, och det kan vara ett effektivt verktyg för människor som kämpar för att gå ner i vikt.

Vad är gastric sleeve?

En gastric sleeve operation är en typ av viktminskningsoperation. Operationen innebär att man tar bort en stor del av magen och lämnar bara en liten ärmformad sektion.

Denna mindre mage kan hålla mindre mat och gör att du känner dig mätt snabbare. Gastric sleeve operation kan leda till betydande viktminskning och kan bidra till att förbättra tillstånd som diabetes och högt blodtryck. Operationen utförs vanligtvis med titthålsteknik, vilket innebär att den är minimalt invasiv och har kortare återhämtningstid än andra typer av viktminskningsoperationer.

Gastric sleeve operation går inte att få ogjort i efterhand, så det är viktigt att vara säker på att du är fast besluten att göra denna livsstilsförändring innan ingreppet. Men för många människor kan gastric sleeve operationen vara ett framgångsrikt verktyg för att uppnå långsiktig viktminskning.

Information från
Vårdguiden 1177

Länkarna öppnas i ett nytt fönster

Ljumskbråck
Navelbråck
Operationssår
Smärtor efter operation
Rökning och operation

Vem är en bra kandidat för gastric Sleeve

Gastric Sleeve Malmö
Gastric Sleeve operation är inte rätt för alla – Flesta landsting i Sverige sätter gränsen för överviktsopereration att man haft BMI över 40 i längre tid än 5 år. För denna BMI gräns finns dock ingen vetenskaplig grund.

För att bli opererad på Kirurgcentrum Skåne behöver du däremot ha BMI över 30. Det finns data som talar för att fetmarelaterade hälsoproblem så som diabetes och högt blodtryck kan börja redan innan BMI över 40.

När du utför en gastric sleeve ställs det krav på dig både innan och efter operationen. Operation mot övervikt ska inte vara första alternativet till att försöka minska i vikt, utan får bli ett alternativ först när det är uppenbart att andra försök till viktnedgång misslyckats

Risken för komplikationer

Gastric sleeven är en framgångsrik typ av operation och risken för komplikationer är låg. Men Liksom alla operationer finns det någon typ av risk förknippat med gastric sleeveoperation. Dessa risker inkluderar infektion, blödning, blodproppar och lunginflammation.

Övriga mindre komplikationer efter operationen är att du behöver äta tillskott av exempelvis d-vitamin dagligen då ditt upptag av vitaminer och vissa näringsämnen försämras.

Även andra piller så som medicinera kan upptaget försämras i samband med operationen. Därför är det viktigt för läkarna att alltid konsultera dessa delar tillsammans med sina patienter inför kirurgi.

De flesta komplikationer som kan uppstå vid gastric sleeve går att behandla och risken är som sagt låg. Men för att minska risk för att stöta på problem är det viktigt att man förstår vad operationen innebär och tar till sig av de olika krav som ställs efter operationen i Malmö.

Hur mycket kostar gastric sleeve?

Vår prisar hittar du här i vår prislista!

För gastric sleeve är det stränga kriterier för att landstinget ska berättiga en finansiering av din operation. Det räcker inte bara med att man lider av fetma utan många andra delar måste även vara överens med deras linjer.

Olika sätt att finansiera din operation

Om dessa kriterier inte uppfylls behöver bekosta allting själv om vill opereras. Däremot är gastric sleeve en dyr operation för många patienter.

Därför finns möjligheten att finansiera sig operation hos Medical Finance som vi på kirurgicentrum har ett samarbete med. Kontakta Medical Finance direkt på deras hemsida.

 

Att tänka på i samband med gastric sleeve operation i Malmö

Gastric sleeve operation är en stor operation som kräver betydande förberedelser. Bland det viktigaste du kan göra för att förbereda dig för gastric sleeve operation är att hitta en bra kirurg.

Vi på Kirurgicentrum har lång erfarenhet av gastric sleeve operationer. Vid ingrepp sätter vi stor vikt vid en god hygien och ett säkert utförande.

Vi arbetar ständigt med de modernaste verktygen och metoderna, samt ser till att du har kunskapen och nödvändigheterna som behövs för en lyckad återhämtning efter operation.

Mental förberedelse

Det är viktigt att vara mentalt och känslomässigt förberedd för gastric sleeve. Denna operation är en stor livsförändring och det kommer att ta lite tid att anpassa sig. Det finns några saker du kan göra för att förbereda dig mentalt och känslomässigt för operation.

Först, utbilda dig själv om proceduren och vad du kan förvänta dig efteråt. Vi står alltid till ditt förfogande att svara på frågor om risker, ingreppet och livet efter. Men det är också bra att prata med någon som redan har genomgått gastric sleeve operation om sin erfarenhet.

Tiden efter operationen

Efter att du har opererats för gastric sleeve är det viktigt att lyssna på din kropp och ge dig själv tid att återhämta dig. De flesta patienter känner sig trötta och ömma de första dagarna efter operationen.

Det är också vanligt att uppleva illamående, kräkningar, uppblåsthet, gaser och diarré. Dessa symtom är vanligtvis tillfälliga och kommer att försvinna successivt när din kropp och magsäcken anpassar sig till det nya normala.

Man behöver också ge sin viktnedgång tid och inte tro att det ska ske på några få veckor. De effektfulla resultaten får ta lite tid.

Med rätt förberedelser kan gastric sleeve vara ett framgångsrikt verktyg för att uppnå dina viktminskningsmål och minska risker för sjukdomar relaterade till fetma så som diabetes.

Tiden efter operationen

Efter att du har opererats för gastric sleeve är det viktigt att lyssna på din kropp och ge dig själv tid att återhämta dig. De flesta patienter känner sig trötta och ömma de första dagarna efter operationen.

Det är också vanligt att uppleva illamående, kräkningar, uppblåsthet, gaser och diarré. Dessa symtom är vanligtvis tillfälliga och kommer att försvinna successivt när din kropp och magsäcken anpassar sig till det nya normala.

Man behöver också ge sin viktnedgång tid och inte tro att det ska ske på några få veckor. De effektfulla resultaten får ta lite tid.

Med rätt förberedelser kan gastric sleeve vara ett framgångsrikt verktyg för att uppnå dina viktminskningsmål och minska risker för sjukdomar relaterade till fetma så som diabetes.

Ska du välja gastric sleeve eller gastric bypass?

Att gastric sleeve är ett effektivt och populärt alternativ till överviktskirurgi har vi benämnt, men denna operation jämförs ofta med gastric bypass. Båda procedurerna har visat sig vara effektiva för att hjälpa människor i Malmö att gå ner mycket i vikt.

Så, hur bestämmer du vilken som är rätt för dig?

Gastric bypass

Gastric bypass operation är en typ av viktminskningsoperation som innebär att man skapar en liten påse längst upp på magen och återansluter den till tunntarmen. Detta gör att maten kan kringgå en stor del av din mage, vilket minskar mängden kalorier och näringsämnen som din kropp absorberar.

Gastric bypass operation är jämfört med gastric sleeve ett större ingrepp och mer komplicerat.

För- och nackdelar med båda

Det finns för- och nackdelar för patienten med båda ingreppen. Kirurgi i form av gastric sleeve är ofta enklare och medför i de flesta fall mindre risker. På förhand kan detta låta som ett självklart alternativ

Man har en längre erfarenhet av gastric bypass och framförallt dess långtidseffekter. Till skillnad från gastric sleeve som har utförts i “bara” 20 år. Generellt sägs det även att vid kraftig fetma bör man oftast genomför en gastric bypass över en sleeve då det ingreppet är mer effektivt mot fetma.

Konsultera med någon som kan

Oavsett vilket ingrepp man på förhand tycket man bör satsa på, ska du alltid konsultera med en specialistläkare före operation. Man behöver alltid gå genom varje fall för sig innan det bestäms vilket ingrepp som passar patienten bäst.

Har du frågor eller funderingar kring är du mer än välkommen att kontakta oss på Kirurgicentrum!

Övriga orter:
Gastric sleeve Göteborg
Gastric sleeve Skåne
Gastric sleeve Stockholm

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss!

Kontakta oss